Loading color scheme

dolny slask

Nauczyciel

Kształcenie ustawiczne przypisane jest szczególnie do pracy nauczyciela. Pogłębiając swój warsztat metodyczny, zdobywając kolejne specjalizacje, stajemy się pewniejsi i sprawniej rozwiązujemy problemy, na które napotykamy w pracy zawodowej. W kolejne stopnie awansu zawodowego wpisane są szkolenia, kursy, różnego rodzaju warsztaty. Zachęcamy do skorzystania z oferty i zdobycie wiedzy oraz umiejętności potwierdzonej zaświadczeniem lub certyfikatem. 

Więcej

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy to zawód, który porusza się w szerokim spektrum działań, szczególnie tych powiązanych z arteterapią, socjoterapią, organizacją czasu wolnego, wspieraniem podopiecznych w ich rozwoju czy aktywności. Szeroki wachlarz możliwości daje przestrzeń do kształcenia umiejętności m.in. w zakresie plastykoterapii, muzykoterapii, choretoerapii, teatroterpii, floroterapii i wielu innych rodzajach organizacji zajęć i warsztatów.

Więcej

Opiekun

Rola opiekuna w opiece nad osobą niesamodzielną lub chorą wymaga wykwalifikowanej wiedzy, specjalizacji w wybranych zakresach. Przygotowywane kursy pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędną w profesjonalnym podejściu do pacjenta, podopiecznego. Zachęcamy do skorzystania nie tylko z Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ale również kursów doskonalących.

Więcej